Hvad kalder man et laboratorium for fremtidens landdistrikter?

Hvorfor blomstrer nogle landsbyer, mens andre visner? Det satte Region Midtjylland sig for at undersøge. Med Landsbydagen 2023 ville man skabe en eksperimenterende, fiktiv fremtidslandsby, hvor politikere, lokalt engagerede borgere, kommunale konsulenter og eksterne eksperter skulle grave efter dét, der skaber livskvalitet og sammenhængskraft på landet.

Men hvad kalder man sådan en landsby? Hvordan finder man dét navn, der binder en konceptuel hale på et sådant tiltag? Det skulle ikke være for fjollet, der måtte ikke gå “Ole Lund Kirkegaard” i den, fordi byens kulisser i forvejen var i tegnet i denne stil – og det samlede udtryk måtte ikke tippe over i det skøre. Navnet skulle føles indlysende. Det skulle klinge landsbyagtigt. Måtte ikke være for søgt. Man vidste, at man vidste, når den var der. Men trods udskrevne konkurrencer, brainstorms og pingpong på kryds og tværs var eneste udvej at ringe til mig.

En eksperimenterende fremtidslandsby, der samler alle gode kræfter om at få landdistrikter til at spire, gro og kaste liv af sig. En dag, hvor jorden gødes for det gode liv på landet. En dag, hvor idéer podes og kaster frø. I min verden kunne den selvfølgelig kun hedde Spiring. Og Region Midtjylland vidste øjeblikkeligt, at den var der. Jeg gennemskrev også koncepttekst til hjemmeside, invitationer og plakat, så ordspil fik lov til at spire frem hist og pist.

Læs om Landsbydagen
Kattegatcenteret
Naturkraft
Nationalpark Mols Bjerge
Erhverv Norddjurs
Hoptimist
ADAX
Wauw Flødeis
Madame Butterfly
Cold Hand Winery
Malteserkors Gær
Småkageriet
LEDON
Pressalit seats
Linie Design
KEBE
Tradium
Hans Sandgren Jakobsen
GASA Nord Grønt